Načítání informací
z Akašických záznamů

Akašické záznamy jsou uložištěm všech informací o vaši duši. Vše, co jste kdy prožili na všech úrovních a ve všech dimenzích, nejen v minulých životech. Velice laicky řečeno jsou Akašické záznamy takovým vesmírným Googlem, kde nalezneme všechny informace.

Akašické záznamy nám slouží k rozpomenutí se, procítění naší podstaty. Zjištění jaké je opravdu naše poslání, vize, dary. Zároveň nám otevírají další možnosti, vhledy a my můžeme cítit, vnímat a vědět, že existuje více možností. Naše směrování není uzavřené. Načtené informace z Akašických záznamů nám mohou pomoci plně rozvinout náš potenciál, ujistit nás ve našem směrování, pomoci v pouštění nefungujících vzorců a našich reakcí. Pomáhají nám chápat dění v našem životě, na planetě Zemi.

Dokážeme díky informacích z AZ najít svoje jedinečné, efektivní metody a cesty, jak žít svůj život snů. Není tedy již potřeba kohokoliv kopírovat.

Spolupracuji pouze s expandujícími lidmi, tvůrci svých životů – mysli na to!

Osobní čtení z Akašických záznamů není channeling nebo jiná metoda! Vol tedy toho správného průvodce, kterému důvěřuješ!

Nejčastěji pokládané otázky

Vždy je důležité volit otázku, která nemá jednoznačnou odpověď – TEDY ANO/NE/nebo KDY. 

V tento okamžik dáváte odpovědnost za svůj život, rozhodnutí, změny někomu jinému. A to nejde.

Je tedy potřeba formulovat otázky pomocí slov – Proč, Jak, Co, Odkud.

Se správnou formulací otázek vám pomůžu, tak, abyste dostali plnohodnotnou odpověď.

Jakou formou načítám informace z Akašických záznamů?

Mým hlavním darem duše je moudrost a komunikace, proto ke mně zprávy z Akáši proudí skrz mluvené slovo. Dostanete tedy ode mě audio nahrávku celého záznamu.

Součástí mého načítání z Akašických záznamů je i všechny moje vhledy, doporučení, co mě provázelo pří přípravě. Tímto i máte možnost nahlédnout pod pokličku, celého čtení.  Zároveň i zde naleznete určité tipy pro svůj život (audio nahrávka). Pro mě je obrovsky smysluplné, informace z Akáši dál aplikovat do našeho života tady a teď. Bez akce a daných kroků by zůstalo jen u holých informací.

Proto součástí mého čtení z AZ je i konzultace po.

Pomůžu vám tedy nastavit akční kroky a nabídnu možnosti, jak dál s informacemi pracovat, tak abyste z tohoto vytěžili maximum. 

Samozřejmě jak budete dál se záznamy pracovat je plně ve vašich rukou. 

V rámci načítání informací z Akašických záznamů vám mohu vypracovat Dary duše. Tady je důležité podotknout, že načítat dary duše lze jenom jednou. Nelze tedy mít už dary načtené od někoho jiného a chtít po mě další načtení darů duše. Nedostalo by se vám přesných informací.

Jak bude naše spolupráce vypadat?

První krok

Po zaplacení objednávky ti na e-mail přijdou všechny potřebné informace i s odkazem na rezervaci našeho 30 min setkání, kde společně naformulujeme otázky. Máš prostor obsáhnout u kompletního čtení až 9 otázek. U Light verze 3 otázky.

Dostaneš i můj manuál na práci s Akašickými záznamy!

Druhý krok

Po tomto setkání ti do 14 dnů pošlu na
e-mail odkazy, kde si stáhneš svůj audio záznam čtení a audio nahrávku mých vhledů.

Většinou ti příjde ještě jeden doplňkový e-mail s dalšími vhledy.

Třetí krok

Jakmile ti přijde tvoje čtení, zarezervuješ si termín na záveřečnou konzultaci, kde proběhne i channeling na jedno téma. Kde máš prostor se mnou sdílet tvoje uvědomění a nastavit akční kroky

Odkaz na rezervační systém ti dorazí do e-mailu.

(Kompletní osobní čtení – 60 min online setkání. Light verze 30 min).

Kompletní velké osobní čtení z Akašických záznamů:

5.500 Kč

Light verze osobního čtení z Akašických záznamů

2.000 Kč

Zkušenosti se mnou - 7 otázek na mé klienty

Nejčastější otázky ohledně čtení z Akašických záznamů

Spolupracuji pouze s expandujícími lidmi, tvůrci svých životů – není tedy nutné, abys podnikal/a.  Je důležité uvědomnění, že čtení a spolupráce se mnou je vhodná pouze pro lidi, kteří chtějí změnu. V rámci čtení ALE otevíráme různá témata. Můžeme otevřít například vztahy, zdraví, poslání, cokoliv kde se chceš posunout.

Můj způsob práce, záměr je jít do opravdové hloubky  a to není pro každého. Expandující člověk, který to myslí s expanzí, svým růstem opravdu vážně je připraven na jít do akce, do úplného jádra daného tématu/problematiky. Ví, že odpovědnost za svůj život, výsledky má pouze on sám! Práce s těmito lidmi mě baví nejvíce a společně máme rychlé a velké výsledky.  Člověk, který ještě není připraven dělat změny a potřebuje jen určitý nadhled z AZ, by můj styl práce nezvládl. To je taky v pořádku. Každému vyhovuje něco jiného a mě baví spolupracovat s lidmi, kteří milují změnu!

Ne, dary duše lze načíst pouze jednou. Znovu načítání darů duše není dobré, může se vám dostat zkreslených informací.

Ano, pokud dosáhly 18 let a daly vám souhlas.

Na tyto otázky nelze znát odpověď. Zbavujeme se tím odpovědnosti za situace. Můžeme tyto otázky, ale svým způsobem opsat. Například: Co mohu udělat pro větší podporu plodnosti? Jak se zbavit strachu ze změny?

Ne nelze. Pro vstup do Akašických záznamů je důležitá plnoletost a souhlas daného člověka.

Ano je možné získat informace i pro svoji rodinu, je zde potřeba jejich souhlas.

Ano vaše čtení z Akáši vám zůstává napořád. Po mém načtení, vyhotovení audio nahrávky a rozboru vám pošlu link na úschovnu, kde si svůj celý soubor vyzvednete a uložíte do svého zařízení. Soubor v úschovně je aktuální 14 dnů, po tuto dobu doporučuji si soubor uložit do svého zařízeni. Po uplynutí 14.dnů platnost linku vyprší.

Zkušenosti z načtení informací z Akašických záznamů